La nostra llengua


Sa nostra llengua és s’ànima dels mallorquins, és el que ens fa saber qui som, ens reflecteix sa nostra identitat.

Persones que forjaren sa nostra llengua :Ramon Llull

Ramon Llull, Mn. Mª Alcover, F. Borja Moll, P. Rafel Ginard Bauça amb so Cançoner Popular, Miquel Fuster va escriura el Refraner Popular de s’illa de Mallorca.

I també els escriptors xuetes han destacat en la defensa de la llengua : Tomàs Aguiló Cortès, Tomàs Aguiló Forteza, Marian Aguiló Fuster, Tomàs Forteza Cortès, i Ramón Picó Campamar.

Pel que fa al tema xueta, és de destacar a Josep Tarongí Cortès, prevere i escriptor.

Miguel Forteza Piña, que publicà a l’any 1966 el llibre “Els descendents dels Jueus Conversos de Mallorca. Quatre mots de la veritat”.

I un gran nombre de persones anonimes que estimen es mallorqui. Per això l’hem de xerrar, llegir, escoltar i estodiar cada dia més; perquè sigui gran i viva.

Toni Picó