Vocabulari


VOCABULARI

 • Abjurar : Renunciar amb jurament i d’una manera solemne d’una creença religiosa o una religió.
 • Anatema : Excomunió. A l’Antic Testament, condemna a l’extermini a les persones o coses afectades per una maledicció atribuïda a Déu.
 • Antisemita : Persona que té despreci envers els jueus com a grup ètnic.
 • Antropònim : Nom propi de persona.
 • Anussim : Coaccionats a canviar de religió.
 • Anussim arelim : Xuetons incircumcitats, els que naixeren després de les coaccions.
 • Apostata : Persona que nega la fe en Jesucrist.
 • Call : Barri jueu o Aljama, Juderia.
 • Conversos : Persona que abjura o renuncia a la seva fe per abraçar una altre.
 • Criptojueus : Conversos que secretament seguien practicant el judaisme Judaitzant.
 • Encausar : Formar procés judicial a algú.
 • Estirp : Arrels i successió d’una família, conjunt que forma la descendència.
 • Ètnia : Comunitat humana definida per afinitats racials, lingüístiques, culturals, religioses, etc.
 • Genealogia : Disciplina que estudia l’origen i la descendència de llinatges.

o estirps mitjançant documents estableix el parentiu entre persones.

 • Heràldica : Ciència que té per objecte l’estudi dels escuts d’armes.
 • Inquisició: Tribunal eclesiàstic, creat per combatre la heretgia i desprès els criptojueus.
 • Inquisidor : Jutja del tribunal de la Inquisició.
 • Menestral : Persona que antigament tenia una art mecànic i formava part d’un gremi.
 • Nissaga : Raça, estirp, llinatge, conjunt de descendents i ascendents.
 • Pesach: Pasqua jueva, conmemora la liberació dels jueus a l’Egipte és fa un sopar ceremonial, anomenat seder, se prepara la primera nit de la Pasqua i després hi ha set dies de festes.
 • Reconciliats : Heretges reincorporats a l’Església després d’abjurar.
 • Relaxat : Persona que torna a fer una heretjia i es condemnada a mort.
 • Relaxat amb persona : Pena de mort a garrot o cremat viu.
 • Relaxats en efígie : Quan el relaxat no es trobava es cremava un sambenet amb el seu nom i llinatges.
 • Sambenet : Escapulari. Gramelletes o hàbit penitencial que duien els reos jutjats per la Inquisició.
 • Segell : Carrer i barri de Palma on vivien els Xuetes.
 • Senyera : Bandera, símbol, estàndard.
 • Sofisma : Raó o argument aparent amb el qual es vol defensà allò que es fals.
 • Talmud : Estudi. Llibre que conte la tradició, doctrines, cerimonis i preceptes de la religió jueva.
 • Topònim : Nom propi d’un lloc.
 • Torà : Es la vertadera Paraula del Déu de Israel, tant l’escrita com l’oral s’entén com a Paraula Divina exacta, pel judaisme.
 • Turba : Multitud popular.
 • Xuetes : Persones que duen qualcun dels quinze llinatges dels descendents del jueus conversos de Mallorca. Forçats, coaccionats, anussim, conversos, marranos cristians nous, xuetons, gent del carrer o del Segell.