Noticies i Esdeveniments 2020 – 2022

El 17 de gener m’arribà una trista notícia: el meu vell amic i company de curolles com ell em deia, Llorenç Cortès, de malnom Bibi, havia mort. Va ser un entusiasta de la causa xueta, investigant per aprofundir en la història de la seva nissaga fins arribar a les arrels […]


Noticies i Esdeveniments 2019

El divendres 4 d’octubre, el meu fill Víctor presentà el seu treball de final de grau de geografia: La qüestió xueta. Una radiografia geogràfica. Dintre la XXIX jornada d’antroponímia i toponímia, celebrada a Algaida. El TFG començà fent una bona explicació del terme xueta, després  un ampli resum històric dels orígens […]


Noticies i Esdeveniments 2018

El dia 2 de setembre es va inaugurar el Memorial als xuetes, a la plaça Gomila de Palma. En record dels 37 xuetes que varen ser relaxats en persona (condemnats a mort, a volta de garrot i després cremats), l’any 1691 per, la Inquisició. Tres van eser cremats vius, Rafel […]