Notícies i Esdeveniments 2020

El 17 de gener m’arribà una trista notícia: el meu vell amic i company de curolles com ell em deia, Llorenç Cortès, de malnom Bibi, havia mort. Va ser un entusiasta de la causa xueta, investigant per aprofundir en la història de la seva nissaga fins arribar a les arrels […]


Noticies i Esdeveniments 2019

El divendres 4 d’octubre, el meu fill Víctor presentà el seu treball de final de grau de geografia: La qüestió xueta. Una radiografia geogràfica. Dintre la XXIX jornada d’antroponímia i toponímia, celebrada a Algaida. El TFG començà fent una bona explicació del terme xueta, després  un ampli resum històric dels orígens […]


Noticies i Esdeveniments 2018

El 3 de novembre, mori el nostre amic de Memòria del Carrer, l’antropòleg Enric Porqueres i Gené. Va ésser un gran investigador i divulgador de la qüestió xueta. Per realitzar el seu doctorat, va escodrinyar ben a fons l’Arxiu Diocesà de Mallorca i el Capitular de la Seu, dels quals va extreure una informació valuosíssima per poder construir tota una xarxa genealògica impressionant. […]