Història del poble jueu


 camara fotosFotos

 

El Poble Jueu : són els descendents del patriarca Abram, que és descriu a la Bíblia segons la promesa feta per Déu : “ Mira el cel i compta les estrelles, si es que les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència “, Gènesi 15, 5. Fa uns 4000 anys aquest poble triat per Déu i conduit per Abram fins a la terra promesa de Canaan, va ésser el primer amb una religió monoteista (un sol Déu).

Quan arribà la fam, els israelites emigraren a Egipte on els feren esclaus. Després de 400 anys sortiren alliberats, guiats per Moisès, visqueren pel desert del Sinai a on és forjaren com a nació i reveren la Torà ( El Pentateuc, els cinc primers llibres de la Bíblia).

Dos segles després cresqueren i s’enfortiren formant tribus d’Israel, conquistaren gran part d’Israel, tingueren diferents reis Saul, David, Salomon que construí el Temple de Jerusalem. Els tributs abusius i les discriminacions entre tribus provocaren conflictes que debilitaren i acabaren amb una insurrecció que separà les deu tribus. A l’any 722 a.J.C. els assiris derrotaren el Regna d’Israel i el poble va ésser exiliat.

Jafuda Cresques Més tard el rei babilònic Nabucodonosor conquistà Judea i destruí el Temple de Jerusalem a l’any 586 a.J.C. Això provocà el començament de la diàspora jueva (dispersió del seu lloc originari). Aquí el judaisme desenvolupà una nova forma de vida enfora de la seva Terra, assegurant la supervivència del la religió i cultura del Poble Jueu. Es tornar a reconstruir un nou Temple a l’any 333 a. J.C. i Judea torna ésser una nació, dirigida pels Sumo Sacerdots.

Emperò, l’any 63 el general romà Pompello capturà Jerusalem, els romans governaren amb molts de problemes amb els jueus fins i tot mataren a Jesús de Natzeret. A l’any 70 les tropes romanes dirigides per Tito destruïren totalment Jerusalem i el Temple. Moriren cents de mils de jueus; d’altres els feren esclaus i els més afortunats pogueren fugir i és dispersaren per tot arreu aquesta fou la segona i definitiva diàspora.

Formaren dos grans grups: els askenazis de Alemanya, França, Anglaterra … i els sefardites de la Península Ibèrica i el Mediterrani (Mallorca). Aquests, perduren dispersos dins la nostra societat fins avui dia.