Malnoms Xuetes


Aquest és un recull de malnoms xuetes de Mallorca. A consequència de l’endogàmia, moltes persones del carrer tenien els mateixos noms i llinatges, per això i per intentar amagar la font de l’intolerància, empraven molt sovint malnoms que són derivacions d’algun defecte, vici o qualitat de les persones, i és transmeten després de generació en generació.

Malnoms per llinatges

 

LLinatge Malnom
Aguiló Mosca
Aguiló Sorra
Aguiló Fidever
Bonnín Maceta
Bonnín Maneta
Bonnín Vengo
Cortès Bibi
Forteza Rei
Forteza Batista
Forteza Benet
Forteza Perenofre
Fuster Camia
Fuster Marxando
Fuster Barraxet
Fuster Bibi
Fuster Gaspar
Fuster Molídefoc
Fuster Olier
Fuster Truyol
Miró Argenter
Miró Llauner
Miró Truyol
Miró Xesquet
Picó Mamella
Picó Sepo
Pinya Benet
Pinya Marxando
Pinya Torner
Pinya Tunió
Pomar Lau
Pomar Marxando
Pomar Birombo/a
Pomar Mosca
Valls Barraxet
Valls Padrina
Valls Marxando
Valls Pansa
Valls Llibertina

LLISTA DE MALNOMS DEL CARRER PER JUAN BONNÍN VALLS


MALNOMS XUETES

Àliga, Aloi, Argenter, Arpa, Arrocer, Badai, Barbassa, Barraxet, Batista, Batlet, Benet, Bertrana, Bet, Bibi, Birombo/a, Bitla, Blanc, Bon Jesús, Borràs, Bossa, Bosseria, Bou, Brugea, Brui, Burba, Burbaia, Butzeta, Cadafet, Calenos, Camia, Canya loca, Canyaret, Canyes, Cap alt, Cap d’olleta, Cap loco, Catx, Ceba, Cedacet, Ceiut, Cera, Cerdó, Cetre, Cintes, Comelles, Concienci, Conde, Cònsul, de Padrina, Diego, Embui, Enric, Estrella, Falet, Felós, Ferro, Fidever, Filoa, Formatge, França, Frissa, Gambeta, Gambiroto, Garroví, Gaspar, Gelat, Guarín, Hereu, Isaac, Juan, Lagostera, Lau, Lauet, Lautera, Leita, Llatos, Llàtzer, Llauner, Llibertina, Llorenç, Maceta, Mal ric, Mamella, Maneta, Mardete, Marrap, Marro, Marxando, Mascle, Maura, Meleu, Melsa, Menua, Menyús, Metles, Mil hombres, Mitja, Moixina, Molídefoc, Morro fes, Morrut, Mosca, Moyanet, Naceto, Noreta, Olier, Pa blanc, Padrines, Pagès, Pansa, Pastoreta, Pau Negoci, Pedrolí, Pep pi, Pep Vicens, Pepe, Peran, Pere Pep, Perenofre, Perruca, Pesseta, Pitonyos, Pitos, Polla, Pomaret, Porro, Pota, Querol, Rei, Rodolant, Ros, Rua, Sacris, Salomon, Santet, Sepo, Simona, Soldat, Sorra, Taleques, Tassa, Tem, Terreta, Tiroriro, Tonió, Toril, Torner, Truyol, Tunió, Vengo, Vengo, Verdera, Verdet, Vila, Violí, Volta, Xerris, Xesquet, Xigarro, Xim ric, Xotento, Zagrao.