Notícies i Esdeveniments 2020


El 17 de gener m’arribà una trista notícia: el meu vell amic i company de curolles com ell em deia, Llorenç Cortès, de malnom Bibi, havia mort. Va ser un entusiasta de la causa xueta, investigant per aprofundir en la història de la seva nissaga fins arribar a les arrels dels jueus, conversos i xuetes de Mallorca.

 ESQUELA BIBI

 NISSAGA BIBI

ARBRE BIBI


A principis del mes de març el meu fil Víctor, va presentar el Treball de Màster: EL CALL JUEU DE PALMA. És una visió general del patrimoni de l’antic call Jueu de Palma i una anàlisi de l’evolució de la gestió patrimonial, el que ja no hi és i el poc que es conserva. A més, fa una proposta de futur per a la seva conservació i per donar a conèixer tot aquest patrimoni, físic, històric i cultural.

Víctor Picó. Treball de Màster: EL CALL JUEU DE PALMA

CALL JUEU PALMA VICTOR


 

El mes de maig, en ple estat d’alarma, degut a la pandèmia de la COVID-19, sortia als mitjans de comunicació la notícia de Maria Forteza Fuster, primera dona directora d’una pel·lícula sonora a Espanya. El títol del curtmetratge és: Mallorca, amb la música d’Isaac Albeniz, que recolleix diferents paisatges de l’illa i moments de la vida dels mallorquins dels anys 30.

Mallorca (Maria Forteza Fuster)

https://www.youtube.com/watch?v=ivqmGCmbjdY

GDS MARUJA

ARBRE MARUJA


El 30 de juliol es va presentar el darrer llibre d’Antoni Picazo Muntaner, doctor en història i geografia per l’UIB: Inquisició i Corrupció és un estudi centrat en la corrupció generalitzada del Tribunal de la Inquisició de Mallorca.

PICAZO

INQUISICIO I CORRUPCIO