Notícies i esdeveniments de 2016


El passat dia 28 de gener vaig fer una exposició didàctica sobre la història dels jueus, conversos i xuetes de Mallorca, i una exposició de com fer una genealogia familiar, als alumnes de 2º d’ ESO de l’escola Es Liceu de Marratxí.

El guió de la sessió va ser aquest:

Objectiu:

Donar a conèixer els fets més important de la història dels jueus, conversos i els seus descendent, els xuetes de Mallorca.

Conscienciar cap a una educació per a la tolerància i el respecte a la diversitat religiosa i cultural.

Motivar i facilitar unes pautes bàsiques per a la realització de l’arbre genealògic familiar.

Despertar i fomentar l’interès per conservar la memòria història i genealògica dels nostres avantpassats.

Metodologia:

Presentació explicativa d’un Power Point sobre la  història dels jueus, conversos i xuetes de Mallorca.

Conclusions, preguntes i debat.

Presentació explicativa d’un Power Point  de genealogia.

Conclusions, preguntes i debat.

Mostra de materials, objectes i suport divers.

 

 

exposició didàctica sobre la història dels jueus

exposició didàctica sobre la història dels jueus

 

**********************************

 

A la Jornada Europea de Cultura Jueva de Palma de setembre 2016, es va fer un homenatge a Miquel Forteza i Pinya en la commemoració del 50è aniversari de la publicació del llibre: Els descendents dels jueus conversos de Mallorca.

Al teatre Xesc Forteza, es muntà una exposició fotogràfica amb articles, retalls de diaris i arbres genealògics.

Tot seguit, una taula redona molt interessant per esbrinar tot el context històric, social, polític, i religiós, que va envoltar la publicació del llibre “El Descendents dels jueus conversos de Mallorca” . Fou  moderat per na Maria Antònia Segura i amb la participació de: Albert Bonnín, Antoni Marimon, Antònia Sabater i Pep Pomar.

Finalment, gaudírem d’un concert amb alguns poemes de Miquel Forteza musicat per Joan Maria Thomas, en homenatge a Miquel Forteza Pinya.

Els músics:

Veu soprano: Abigail Sardón.

Violonchelista: Miquel Angel Aguiló.

Piano: Andreu Riera.

Gràcies a: la organització del grup de Memòria del Carrer.

 

0

 

Grup Memoria del Carrer

Exposició

Taula redona

Concert