Llista de conversos


LLISTA DE CONVERSOS DE 1391

Llistat dels conversos de 1391, amb 160 persones, només 15 d’aquestes duen 5 dels 15 llinatges xuetes. ( Aguiló, Fuster, Martí, Tarongí i Valentí ).

Aixó és una prova evident de què els descendents dels jueus a Mallorca són molts més dels que durant set segles de racisme han intentat amagà.

Nom cristià <> Nom jueu

Aguiló Bernat <> Isach Leví
Agustí Antoni <> Moxi Natjar
Albertí Arnau <> Nahara ben Abrafim
Albertí Arnau <> Jucef Cresan
Amat Joan <> Mahabuf Faquimv
Amat Pere <> Maymo Mahabub
Amat Rafael <> Barrahom Marili
Andreu Pere <> Abeyt Samuel
Aymerich Matias <> Samuel Obeyt
Bach Joan <> Bonjach Moni
Badia Francesc <> Natam de Navarra
Bartomeu Ramon <> Mose Rimos (pergaminer)
Bassó Ramon <> Isach Tenhil
Bennasser Jaume
Bennasser Miquel <> Mosse Darahí (sastre)
Bo Joan <> Magaluff Ben Abbo
Bonet Miquel <> Bonet Levi
Borras Esteve <> Estruch Macip
Bovera Jaume <> Vidal Squeleta
Brondo Pere <> Samuel Faquin
Bruy Pau (sastre)
Bambo Joan <> Isach Tuel
Camut Bernat <> Aaron Massot
Carbó Gabriel <> Mardufay Mendil
Cases Pere <> Magaluf ben Salem
Castell Mateu
Castelló Cristòfol <> Jucef Sentini
Catan Guillem <> Abram Catan
Cerdà Joan <> Jehuda Sussen
Claret Andreu <> Judef Suri
Corretger Jaume <> Isach Naffuti
Dameto Felip <> Arón Citalo (encuadernado)
Dameto Nicolau <> Magaluf Simona
Despont Marc
Desportell Jaume (encuadernador)
Despuig Jaume
Duran Giralt <> Salomó Duran
Esteva Llorenç <> Moxi Caruhi
Ferrer Gabriel <> Isach Sansón(ferrer)
Ferrer Pere <> Isach Junis
Ferrer Pere <> Magaluf Barbari
Ferrer Simó <> Magaluf Dahua
Flor Jaume <> Isach Sussen
Fontcuberta Antoni <> Maymó Alatzar
Fontcuberta Joan <> Jucef Alatzar
Fontcuberta Manuel <> David Dahua
Fornari Pere
Forti Jaume <> Mosse Barbarotja
Franch Joan <> Bonjuheu Salomó
Fuster Gabriel <> Moxi Natjar
Fuster Gabriel <> Benayon Natjar
Fuster Pere <> Maimó Natjar
Fuster Miquel <> Magaluf Natjar
Galiana Berenguer de<> Jaffuda Beniadde
Galiana Jaume de <> Ahim Magaluff
Garriga Francesc <> Isach Mandil
Gataleda Pere <> Amorós Tabossa
Gràcia Miquel <> Bonsenyor Gràcia
Gràcia Pere <> Gràcia Bonsenyor
Grau Joan de <> Benvenist Vidal
Guanyalons Ferrer <> Moxi ben Abrafim
Guaringa Francesc <> Mandil
Janer Arnau <> Samuel Alahi
Jordà Jordi <> Aron Tangi
Juny Blai de <> Abrahim Cohen
Lana Antoni
Loschos Mateu de(fill de Bernat Aguiló convers)
Lufriu Martí
Macip Bernat <> Salomó Macip
Malferit Jaume <> Isach Pelx
Malrich Joan <> Magaluff ben Samege
Maresa Pere <> Aron Sussen
Manresa Pere <> Maymó Sussen
Mari Nicolau de <> Abrafim Cabis
Martí Bartomeu <> Jacob Luquial
Martí Jaume <> Sussen Senyoret
Martí Joan
Massana Jaume <> Yahudda Massana
Mili Gabriel <> Ayon Mili
Monar Antoni <> Isach Sussen
Montaner Guillem <> Maymó Cintró
Montaner Pere (sastre)
Montblan Tomás de <> Samuel Barbaroja
Morro Pere <> Mosse Falipi
Moya Pere de <> Mosse bon Juha(fisic)
Mulet Pere <> Vidal Sagrassa
Murta Gabriel <> Ahim ben Salema
Nadal Pau (sastre)
Oluiver Brenguer
Oliver Martí <> Jucef
Onis Pere <> Jacob ben Maymó
Osca Julià d’ <> Samuel d’Osca
Pachs Antoni de <> Mahir Cohen
Palou Julià
Pelegrín Cristòfol <> Amoros Tangí
Pelegrín Julià <> Struch Levi
Piquer Pau <> Salomó Luquial
Pujal Arnau <> Bobaix ben Allon
Pujol Joan
Quadres Miquel <> Isach de Tunis
Ramon Pere <> Saydo ben Ayas
Ranull Pere <> Nasson
Ravell Jaume <> Salomó Castell
Requesens Daniel de <> Salomó Xulell
Requesens Galceran de<> Struch Saydo
Ribalta Pere <> Jacob Sibira
Ribes Jaume <> Jaffuda Cresques
Riera Joan <> Salomó d’Oscha
Rigolf Lluís <> Cresques Bonet
Ripoll Antoni <> Isach Mosse
Roig Pere <> Struch Cohen
Roig Hug <> Mardufay Farrissol
Roig Hug <> Jucef Barbarroja
Roiget Joan <> Ayon Bensait
Rossinyol Andreu <> Jacob Prehensal
Rossinyol Andreu <> Samuel d’Oscha
Rossinyol Nicolau <> Sullan Caravida
Safortesa Antoni(sastre)
Safortesa Gregori <> Aron Tanhill
Safortesa Pere <> Salomó Daviu
Safortesa Pere <> Alaffin Cohuen
Safortesa Pere <> Mahir Sazara
Sagarra Joan <> Barahon
Sagarriga Francesc <> Maymó Xulell
Sagarriga Francesc <> Isach Mandill
Sagranada Lluís <> Jahiha Natjar
Sala Pere <> Amorós Somen
Salvador Jaume <> Isach Abbes
Salvador Pere <> Maymó Faraig
Sarrià Nadal (tintorero)<> Barahon Galifa
Salví Antoni <> Magaluff Ayon
Savila Ramon <> Ayinquis
Serdó Arnau <> Hay Almuli
Serdó Bernat <> Juceff Corahiff
Serralta Jaume <> Baharon Fara
Sesportes Antoni <> Abrahan Sesportes
Sesportes Berenguer <> Isach Sesportes
Soler Antoni <> Isach Aaron
Sora Julià <> Vina Mosse
Sunyer Gabriel <> Davino Sabater
Térmens Joan de <> Magaluf Sahido
Terrades Joan <> Namor Abrafil
Tordera Pere <> Struch ben Sallema
Torongí Gabriel (encuadernador)
Torongí Pau
Umbert Felip <> Isach Mamies
Umbert Francesc <> Struch Andret
Valentí Bernat <> Aser Cohen
Valentí Guillem <> Isach ben Ahin
Valentí Jaume <> Jacob Nebot
Valentí Pere <> Jucefi Comilles
Viabrera Antoni <> Jacob Darsan
Vidal Antoni <> Isach ben Magaluff
Vidal Bernat <> Maymó Abdelhach
Vidal Jaume <> Jacob Vidal
Vidal Pere <> Nathan d’Oscha
Viladestres Matías de<> Samuel Carchos
Vilamunta Gabriel <> Mahir Çaçon
Vilalonga Pere de Vilar Joan <> Salomó Struch
Vilar Joan <> Isua Raboch