La filla de l’argenter


La filla de l’argenter

 

Nous vivons en gran partie sur

des opinions fabriquées dans des

tFoto realitzada el 30 de març de 2016 al una petita i bella floreta, que "per les juntes i crivells del pedreny de la murada" de la veia i bella ciutat de Dinan a la Bretanya Francesa emps de barbàrie; nous les usons

jusqu’au bout.

                                                        J.B.Soy

Vivim en gran part

de comentaris realitzats

en temps de barbàrie;

que utilitzem fins al final.

 

¿No heu vist mai una floreta

d’quelles grogues i blanques

que viuen a la ventura,

que neixen com per miracle

per les juntes i crivells

del pedreny de les murades,

i airoses creixen i arrelen

com a verges solitàries

per les parets ennegrides

d’una ermita enderrocada?

Per vells campanars i torres,

per finestres i teulades,

entre l’herbam de les runes,

p’enmig del pedreny del claustre,

sempre, a tostemps, tota sola

l’he vista arraconada

lo mateix que el lliri blau

que viu a l’erm dins muntanya.

Pobre flor! Ningú la’s mira,

Ningú nat del món l’alaba;

l’oreig solsament la besa,

els vius raigs de sol l’escalfen,

la pluja del cel la rega,

sols la mira l’Etern Pare!…

 

Jo conec una donzella

que bé pot dir-se germana

d’aquestes floretes tristes

que viuen arraconades.

Com ella no en trobareu

en mitja Mallorca una altra;

la mà d’un príncep mereix

de tan bella i de tan santa.

¡Que gojós i satisfet

no la’s mira son bon pare

quan se’n va cap a l’església

els dematins, ben mudada!

Sempre surt ell al portal

quan ella se’n va a casa

i, com que com més la mira

la troba sempre més guapa,

vetaquí que l’argenter

no es cansa mai de mirar-la.

Que n’és, que n’és de garrida!

Que n’és, d’hermosa, s’exclama.

Cap n’hi ha en el món com ella!

A ma filla cap la iguala!

Mes l’amor li entela els ulls

Al bon vell, i no repara

Que ningú vol posar preu

A joia que ell tant alaba.

De botons i cordoncillos

i d’anells i creus de Malta

bé prou que en ven l’argenter,

bé prou n’hi compren d’alhaques;

mes de sa filla volguda

ningú noves n’hi demana;

ningú li diu si és venal

la fadrina que té en casa.

De fadrins per sa botiga

tants n’hi van com n’hi anaven;

tan tard se colga els dilluns

com els dijous i dissabtes;

ni les gloses els desvetlen;

ni el desperten les guitarres,

i si a sa filla els fadrins

la’s miren qualque vegada

quan, eixint del sagrat temple,

passa, ulls baixos, per la plaça,

i es veuen com a forçats

a confessar que és molt guapa,

també és cert que, parlant d’ella,

més d’un cop i dos s’exclamen:

-<<quina al.lota que seria

Si fos filla d’altres pares! >>.

 

<<Dolça edat de la infantesa

que de pressa que has passada!

Per què amb tu no m’endugueres

quan per sempre te’n anares ? >>.

La filla de l’argenter

Canta així vers l’horabaixa

mentres el sol que s’enfonsa

part darrera les muntanyes

besa son front des de lluny

amb un raig de llum daurada

que resplendeix al voltant

de sa testa, i que s’escampa

lluminosa, com si fos

la corona d’una santa.

Jorns puríssims d’innocència,

blavor mística de l’alba

del jorn amarg de la vida,

jorn més trist com més s’allarga!…

Bé us pot enyorar la nina

que plorosa els horabaixes,

tot recordant-vos entona

tan tristíssimes tonades;

que, al menys l’estimaven

i angelets que li somreien

donant-li el nom de germana.

Ara amb els anys que han passat

les amistats se’n anaren;

les que un temps li eren amigues

ara, grans, d’ella es decanten;

si mai pel carrer la troben

en terra los ulls acalen.

I els obres que van per Vila

convidant de casa en casa

les al.lotes per al ball

que es farà el vespre a la plaça

quan són davant casa seva

passen de llis tot mirant-la

de reüll i, caminant,

diu l’un a l’altre en veu baixa:

-Bé en trauria d’or i argent

Si a’n el ball fos convidada!

-Sí que en veuríem de joies!

Tot fent via respon l’altre.

-<<Quina al.lota que seria

Si fos filla d’altres pares! >>.

 

De petis es coneixien

i, des d’infants, s’estimaven

la filla de l’argenter

i el fadrinet de muntanya.

Ulladetes amoroses

s’enviaven l’un a l’altre

i, amb els ullets s’entenien

per més de lluny que es mirassen.

D’amagat, quan foren grans,

a festetjar començaren.

Pel carrer de la donzella

tots els dijous i dissabtes

el fadrinet eixerit

hi passava i traspassava,

sempre cap alt, dient gloses

i puntetjant la guitarra.

Mig obrint, a poc a poc,

la finestra de sa cambra

–T’estimaré mentres visca!

deia la nina en veu baixa.

I ell jurava amb la mà al pit

fins a la mort estimar-la.

Que mai ningú li retrega

que no ha complert sa paraula:

massa sap Déu que la culpa

no és del fadrí, sinó d’altres.

De son amor en mala hora

va haver-ne esment el seu pare.

Groc d’ira li va parlar

de deshonra i de llinatges,

i diuen que fins i tot

li va fer grans amenaces.

Des d’aleshores ençà

el fdrinet ja no passa

per lo carrer on solia

cantar-hi dolces tonades.

Si en passa, mai no s’hi atura

ni hi canta con hi cantava,

que amb una al.lota pagesa

l’ha fet casar lo seu pare.

Ell diu que n’està content

a tots aquells que n’hi parlen

perquè aixís en molt bon lloc

ha quedat el seu llinatge.

Mes, amb tot i lo que diu

el fadrinet encar ara

cada pic que fa record

de la que un temps estimava

sent que una llàgrima trista

li rodola per les galtes,

i, adolorit, aleshores,

-Pobre donzella! –s’exclama-

<<Quina al.lota que seria

Si fos filla d’altres pares! >>.

 

<<Adéu, per sempre, alegries

que foren sols somiades!

Per sempre adeú, dolces hores

d’amor pura i de pau santa!

Per sempre adeú, fulles músties

de la flor de ma esperança

que pel desert de la vida

lo vent de dissort escampa!… >>.

Cap baix i trista, i plorosa,

diu l’al.lota eixes paraules

recolzada a la finestra

de sa cambra solitària,

lo mateix que el brot de lliri

que, despres de la ventada,

tot vinclat i mig romput

d’un temps penja en el caire.

I mentres contempla, muda,

els turons de les muntanyes

vers on ses amors primeres,

tot voltant, se’n són anades,

part estrelletes s’amaguen;

s’esfullen i desapareixen

les pintades flors dels marges

i van caient d’una en una

les fulles seques dels arbres

que, apar que gemeguen, tristes

tot d’una que en terra cauen…

Pel camí que va a la vila

s’hi sent remor de petjades.

En mala hora la donzella

mira qui són els qui passen!

Damunt una airosa mula

amb pells negres ensellada

se’n vénen amo i madona

colcant a l’antiga usança:

tots dos asseguts davant

i l’un al costat de l’altre.

Les portes de la finestra,

no bé els veu, tot d’una tanca;

es posa la mantellina

i fuig, correns, de la cambra.

-Filla mia, a on anau?

-Vaig a l’església, mon pare.

Com hi arriba s’agenolla

I al confés així li parla:

-Pare meu religiós,

aconsellau-me, mon pare

ja que el món em dóna pena

dins un convent vull tancar-me.

Si d’aquell qui l’aconsella

no sent ningú les paraules,

bé prou les sent la fadrina

que, el mateix que si una aranya

la picàs, s’alça d’en terra

i al confés gira l’espatla, >>.

fugint de pressa i resolta,

sense dir ni una paraula.

El sacerdot que la’s mira

Com se’n va desconsolada

-Llàstima –diu-que eixa jove

No es puga mudar el llinatge:

<<Quina al.lota que seria

Si fos filla d’altres pares! >>.

 

-Filla meva, d’on veniu,

d’on veniu, desconsolada?

-Deixau que em mati la pena,

deixeu que em muira, mon pare!

-Què teniu, que tan plorau,

la meva filla estimada?

-Per ventura quan vaig néixer

no em vàreu fer cristiana?

No em mostrà de creure en Déu,

Abans que es morís, ma mare?

No vaig, per ventura, a missa?

Que no combreg com les altres?

No som, pot ser, bona filla?

Que som dolenta, mon pare?

-De ma filla benvolguda

No en puc dir més que alabances.

-Per què, idò, no hi ha ningú

Que no em faci mala cara?

Per què, com vaig pel carrer

Tothom de mi se decanta?

Les que un temps m’eren amigues,

si em troben, los ulls acalen;

fins l’home que més volia

per una altra m’ha deixada!

-Si el món no us vol, en el cel

hi ha un Déu que de tots és pare!

-Jo a les portes del convent

fort he tocat a la baula.

<<No pots entrar! >> m’han respot

de part de dins amb veu aspra.

Abaixa el cap l’argenter,

no bé sent eixes paraules,

lo mateix que vella alcina

que fa vinclar la ventada.

-Fugim, fugim de Mallorca!

-resolta sa filla exclama-

anem a cercar una terra

que sia més cristiana!

-On vols que me’n vagi a viure

Que no em muira d’enyorança?

-Què us pot plaure d’eixa terra

que així ens trepitja i maltracta?

-La fossa que guarda els òssos

de ta mareta estimada!…

Quan me muira, vull que em posin

al costat d’aquella santa.

Tu, aleshores, filla meva,

te’n vindràs els horabaixes

al fossaret a resar

per ton pare i per ta mare!

-Tota sola, en aquest món,

sensa vós no hi vull romandre.

Si abans que jo vos moriu

ja podeu der la fossa ampla

perquè voldré que m’enterrin

en enterrar-vos, mon pare!

A sa filla malastruga

l’argenter, plorant, s’abraça;

la besa damunt el front

i diu amb pena, al besar-la:

-Pobra filla sens ventura,

més que bella, desditxada.

<<Quina al.lota que seria

Si fos filla d’altres pares! >>.

 

          RAMON PICÓ I CAMPAMAR

Setembre 1872.