Introducció i agraïments


Dedicat als meus fills Víctor i Pau, perquè coneguin la seva història.

Aquesta pàgina Web es el fruit d’una feina d’investigació i estudi autodidacta que vaig començar devers l’any 2001. Motivat per diferentes converses d’ històries, anèctotes i petits fets que mon pare me contava de la seva família, que també era la meva i jo quasi no coneixia. Poc a poc em despertaren la curiositat i un desig de voler saber més del tot allò, i aquí començar la recerca dels meus avantpassats. Després amb el temps m’he interessat per la història de Mallorca i més a fons pel tema dels Xuetes.
Amb aquest treball no tenc grans pretencions,  només vol esser una petita mostra de la meva curolla i tal vegada, una eina on poder trobar i compartir una informació, unes dades, una foto, o qualque cosa que pugui interessar a algú.

Agraïments

  • Vull agrair en primer lloc a mon pare, per haver estat el primer en animar-me en aquesta aventura, gràcies per haver cercat molts de certificats i documents per jutjats, parròquies, cementiri …
  • A la meva dona per la paciència i col-laboració que en tot moment ha tengut per dur endavant aquest projecte.
  • A en Rafael Aedo, un bon company que m’ha anat sempre per davant mostrant-me el camí de la reserca dels meus avanpassats.
  • Al membres del grup d’investigació genealògica Memòria del Carrer.
  • Finalment agrair en José Rodríguez la seva ajuda tècnica a l’hora de crear aquesta pàgina web.

Toni Picó