Toni Picó


Noticies i Esdeveniments 2019

El divendres 4 d’octubre, el meu fill Víctor presentà el seu treball de final de grau de geografia: La qüestió xueta. Una radiografia geogràfica. Dintre la XXIX jornada d’antroponímia i toponímia, celebrada a Algaida. El TFG començà fent una bona explicació del terme xueta, després  un ampli resum històric dels orígens […]


Noticies i Esdeveniments 2018

El 3 de novembre, mori el nostre amic de Memòria del Carrer, l’antropòleg Enric Porqueres i Gené. Va ésser un gran investigador i divulgador de la qüestió xueta. Per realitzar el seu doctorat, va escodrinyar ben a fons l’Arxiu Diocesà de Mallorca i el Capitular de la Seu, dels quals va extreure una informació valuosíssima per poder construir tota una xarxa genealògica impressionant. […]