Maria AnnaSexe Dona

Es la germana número 1 de 2 germans

El seu pare: Pere Fuster

Germà següent: Joan Baptista Fuster

Informació títols i oficis:
Monja

Inici