Preparat per: TONI PICÓ HIDALGO


Aquí hi ha una gran part de la investigació genealògica, documental, fotogràfica, dels meus avantpassats i contemporanis, una feina de recopilació, recerca i transcripció rigorosa. Per registres civils, arxius històrics, arxius eclesiàstics, biblioteques, una llarga feina d’estudi bibliogràfic. Representat en una base de dades de més de 9000 familiars, centenars de fotografies, moltíssims documents literaris, tables per temes i desenes d’arbres genealògiscs de tot tipus.Cliqueu una lletra a dalt, o un cognom aquí a la esquerra, o un nom a baix a l'esquerra