Suprema Madrid


Suprema Madrid

Així ho va decretar la Suprema de Madrid a l’any 1693: “Que se renueven los sambenitos de 1675 hasta oy y no más” , aquest fet va marcar la diferència entre els descendents dels jueus conversos: els més nombrosos (100) quedaven nets , i només quinze condemnats a patir la més injusta persecució de la Inquisició i també de la resta de la societat mallorquina.