Aina Tarongí
Anna Tarongi
Anna Tarongí
Cecilia Tarongí
Domingo Tarongí
Elionor Tarongí
Elisabet Tarongí
Elisabet Tarongí
Elisabet Tarongí
Francesc Tarongí
Francina Tarongí
Guillem Tarongí
Guillem Tarongí
Joana Tarongí
Joana Tarongí
Josep Tarongí
Magdalena Tarongí
Magdalena Tarongí
Mariana Tarongí
Miquel Tarongí
Miquel Tarongí
Rafel Tarongí
Antoni Tarongí Aguiló
Bartomeu Josep Tarongí Aguiló
Catalina Tarongí Aguiló
Catalina Ventura Tarongí Aguiló
Elisabet Tarongí Aguiló
Elisabet Diega Tarongí Aguiló
Francesc Tarongí Aguiló
Francina Tarongí Aguiló
Francina Tarongí Aguiló
Francisca Tarongí Aguiló
Guillem Tarongí Aguiló
Guillem Ramon Tarongí Aguiló
Joana Tarongí Aguiló
Margalida Teresa Tarongí Aguiló
Miquel Geroni Tarongí Aguiló
Pere Josep Tarongí Aguiló
Rafel Tarongí Aguiló
Rafel Domingo Tarongí Aguiló
Rafel Josep Tarongí Aguiló
Rosa Tarongí Aguiló
Agustí Tarongí Cortès
Anna Mª Tarongí Cortès
Antònia Tarongí Cortès
Bartomeu Vicenç Tarongí Cortès
Bonaventura Maria Tarongí Cortès
Caietà Tarongí Cortès
Elionor Tarongí Cortès
Elionor Rosa Tarongí Cortès
Elisabet Anna Tarongí Cortès
Elisabet Clara Tarongí Cortès
Elisabet Mª Tarongí Cortès
Francesc Jordi Tarongí Cortès
Francesc Vicenç Tarongí Cortès
Francina Nicolaua Tarongí Cortès
Guillem Ramon Tarongí Cortès
Guillem Sebastià Tarongí Cortès
Joana Llúcia Tarongí Cortès
Josep Ignasi Tarongí Cortès
Maria Tarongí Cortès
Maria Anna Tarongí Cortès
Maria Antònia Tarongí Cortès
Maria Josepa Tarongí Cortès
Mariana Tarongí Cortès
Pabla Tarongí Cortès
Rafel Ignasi Tarongí Cortès
Bartomeu Tarongí Forteza
Bonaventura Tarongí Forteza
Catalina Tarongí Forteza
Francesc Tarongí Forteza
Guillem Tarongí Forteza
Pere Josep Tarongí Forteza
Antoni Tarongí Fuster
Anna Francina Tarongí Martí
Bartomeu Antoni Tarongí Martí
Bartomeu Ramon Tarongí Martí
Bonaventura Tarongí Martí
Elionor Tarongí Martí
Elionor Josepa Tarongí Martí
Elionor Mª Tarongí Martí
Elisabet Tarongí Martí
Elisabet Tarongí Martí
Francesc Pau Tarongí Martí
Francina Tarongí Martí
Francina Àngela Tarongí Martí
Gabriel Tarongí Martí
Joana Bonavetura Tarongí Martí
Margalida Tarongí Martí
Miquel Tarongí Martí
Pere Joan Tarongí Martí
Rafel Salvador Tarongí Martí
Caietà Tarongí Pinya
Francesc Tarongí Pinya
Francesc Tarongí Pinya
Francina Tarongí Pinya
Francina Tarongí Pinya
Guillem Tarongí Pinya
Magdalena Tarongí Pinya
Catalina Àngela Tarongí Tarongí
Caterina Tarongí Tarongí
Caterina Àngela Tarongí Tarongí
Elionor Tarongí Tarongí
Elisabet Tarongí Tarongí
Francesc Tarongí Tarongí
Francesc Tarongí Tarongí
Francesc Tarongí Tarongí
Francesc Vicenç Tarongí Tarongí
Francisca Tarongí Tarongí
Guillem Tarongí Tarongí
Guillem Tarongí Tarongí
Guillem Tomàs Tarongí Tarongí
Josepa Tarongí Tarongí
Margalida Tarongí Tarongí
Maria Magdalena Tarongí Tarongí
Miquel Tarongí Tarongí
Miquel Tarongí Tarongí
Rafel Tarongí Tarongí
Rafel Benet Tarongí Tarongí
Rafel Salvador Tarongí Tarongí
Anna Tarongí Valls
Guillem Tarongí Valls
Joana Anna Tarongí Valls
Margalida Tarongí Valls
Catalina Thomas
Pere Timoner Rodrigues
Carles Tomas Agonillas
Marc Tomas Cruz
Sergi Tomas Cruz
Albert Tomas Picó
Carles Tomas Picó
Eduard Julià Tomas Picó
Carles Tomas Servera
Marta Tomas Servera
Tuduri
Enric Tuduri Bonnín
Catalina Tur Roig